Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Imiho besteedt veel tijd en aandacht aan de inhoud van deze site. Desondanks geeft Imiho geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de (prijs)informatie op deze site. De verstrekte informatie op deze site kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Imiho kan geen garanties voor het ononderbroken functioneren van deze website geven. Imiho aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Hoewel Imiho alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Imiho niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Informatie van derden

Verwijzingen naar sites die niet door Imiho worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Imiho uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Imiho worden onderhouden wordt afgewezen. De bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Imiho behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.